بررسی مشکلات مربوط به شنوایی

بررسی کامل سرگیجه و عدم تعادل در بزرگسالان و کودکان

واحد تخصصی تستهای سرگیجه

واحد تخصصی تستهای سرگیجه و تعادل )

فروش باطری سمعک

فروش باطری سمعک بصورت عمده و تکی

واحد تخصصی ادیومتری

واحد تخصصی ادیومتری بزرگسالان ونوزادان با دستگاه های پیشرفته

تجویز سمعک های پیشرفته

تجویز سمعک های پیشرفته هوشمند و دیجیتال داخل گوشی

فروش انواع سمعک

فروش انواع سمعک با برندهای مختلف

کارگاه ساخت قالب ها

کارگاه ساخت قالبهای ضد آب، ضد صوت و سمعک

بررسی کامل وزوز گوش در کودکان

بررسی کامل وزوز گوش و Tinnitus

کارگاه تخصصی تعمیرات

کارگاه تخصصی تعمیرات سمعک

شروع کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید