ارگان ها و مراکز طرف قرارداد

بانک صادرات

کانون بازنشستگان کشتیرانی

 استفاده از بیمه های درمانی در بسیاری از موارد، به افراد کمک می کند تا جز هزینه های جسمی و روانی که افراد به علت دچار شدن به بیماری های مختلف، متحمل می شوند هزینه های مالی کمتری پرداخت کنند. هر چند در کشور ما آنچنان که شایسته است پوشش های بیمه ای وجود ندارد ولی با این حال می توان ذکر کرد که استفاده از این بیمه ها می تواند تا حدی کمک کننده باشد. با توجه به اینکه استفاده از سمعک جز لوازم ضروری زندگی افراد کم شنوا است و شاید بدون سمعک برقراری ارتباط برای بسیاری از افراد کم شنوا مقدور نباشد لذا این کالای پزشکی تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

شروع کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید