امکان تعویض سمعک فعلی شما با مدلهای جدید

امکان تعویض سمعک

از جمله خدمات کلینیک شنوایی سنجی آوای قاصدک در تهران امکان تعویض سمعک قدیمی با جدید است.

در صورتیکه شما از سمعک فعلی تان ناراضی هستید ، تعویض سمعک شما با مدل های جدید به راحتی در آوای قاصدک امکانپذیر می باشد.  بدین صورت که ابتدا سمعک فعلی شما ارزش گذاری می شود، سپس از هزینه سمعک جدیدتان کم می شود.

با این روش شما می توانید سمعک جدید را با هزینه کمتری تهیه نمایید.

شروع کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید