زمانبندی تحویل سمعک

زمانبندی تحویل سمعک

اگر قصد خرید سمعک دارید می تواند از مشاوره رایگان مرکز آوای قاصدک استفاده کنید زیرا یکی از خدمات کلینیک شنوایی سنجی آوای قاصدک در تهران، ساخت سمعک است.

  • در موارد عادی، معمولا ۴۸ ساعت ( دو روز کاری ) بعد از قالبگیری سمعک آماده تحویل می باشد.
  • در موارد فوری ۲۴ ساعت ( یک روز کاری ) بعد از قالبگیری سمعک آماده تحویل می باشد.
  • در موارد خیلی فوری درصورتیکه قالبگیری قبل از ساعت ۱۰ صبح انجام شود تا بعدازظهر سمعک آماده تحویل می باشد.
  • منظور از روز کاری شنبه تا چهارشنبه می باشد. روزهای پنج شنبه جمعه و ایام تعطیل روز کاری محسوب نمی شوند.

البته پیشنهاد کلینیک شنوایی سنجی آوای قاصدک به شما مراجعه کنندگان محترم این است که برای سفارش خرید و ساخت سمعک در تهران، به صورت عادی برنامه ریزی کنند و در صورتیکه زمان کافی ندارند، موارد فوری و خیلی فوری را انتخاب کنند.

شروع کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید